Porträtt

Jag arbetar med måleri, grafik och teckning. Det som intresserar mig mest är människan. Jag vill försöka skildra människan på olika sätt. Svårt, men spännande. För att förbereda mig har jag studerat konst och tecknat mycket kroki samt målat efter modell.
Jag bor och arbetar på Krampans gård i Marvikens naturreservat mellan Mariefred och Gnesta.

Född i Stockholm 1955
Bildlärarexamen Konstfack 1984
Konstvetenskap Stockholms Universitet 1992
Konstpedagogik 1995
Olika konstkurser bl.a Gerlesborgsskolan
Arbetat som bildlärare/ lärare i konsthistoria 1984-2006

Jurybedömda samlingsutställningar

Teckningstriennal, Landskrona konsthall 2007
Sörmlandsalongen 2013, 2015.
Sommarsalong, Ebelingmuseet 2013
Galleri Sjöhästen, Nyköping 2013
Konstsalong Ullsta, Stjärnhov 2015, 2016 and 2017.
Mariefredssalongen, Philp Art 2014, 2015 and 2016
Höstsalong, Edsviks konsthall 2017
Decembersalong, Katrineholms Konsthall 2018-2019

Separatutställningar

Galleri kyrkskolan, Haninge 1997
Södertälje Konstförening , Gamla Rådhuset 2014.
Galleri Skeppsta hytta , Gnesta 2015, 2016
Gnesta konstrunda 2009- 2016
Gallery Marziart , Hamburg 2018

Atelje

Works with oil on canvas, graphics and sketching. What interests me the most is the human being. My aim is to illustrate people in different ways. It’s difficult but exciting work. To prepare myself I’ve studied art and done a lot sketching croquis and painted by model. I live and work in the nature reserve of Marvikarna which lies in the Swedish province Sörmland south of Stockholm.

Born in Stockholm in 1955
Teaching degree in arts from Konstfack 1984
Studied the science of art at Stockholms University in 1992
Studied art education in 1995
Took different art classes at among other schools Gerlesborgsskolan
Worked as an art teacher in art history at different pre-schools, elementary schools, high schools, folk high schools and adult educational associations between 1984-2006

Eva Perlskog finns också på nätverket Svenska Konstnärer.